cegracia@cegracia.cat | (+34) 93 237 86 59

Assemblea General Ordinària de la Secció de Muntanya 2019

By 3 gener, 2019CEG, Destacat, Muntanya

Assemblea General Ordinària de la Secció de Muntanya del CEG
dia: dimarts 15 de gener de 2019
hora: 20.30 h, en primera convocatòria, i a les 21 h en segona convocatòria.

Ordre del dia
a. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’última Assemblea General.
b. Presentació de la memòria d’activitats del 2018.
c. Presentar i aprovar, si escau, la liquidació del darrer exercici.
d. Aprovar el programa d’activitats i el pressupost, sempre que estigui aprovat pel Consell, del 2019.
e. Habilitació FEDME (punt a instàncies d’un soci)
f. Precs i preguntes

Important: qualsevol persona interessada a afegir algun punt que ens ho comuniqui.

Junta de la Secció de Muntanya