cegracia@cegracia.cat | (+34) 93 237 86 59

Convocatòria d’eleccions anticipades a la Presidència i Junta del Club

By 1 octubre, 2019CEG, Destacat, General

La Junta Directiva del CEG, tal i com preveuen els estatuts de l’entitat, ha acordat la convocatòria d’eleccions anticipades a la Presidència i Junta del Club per al dia 21 de novembre del 2019 a les 19’30h.

amb data del 27 de setembre es va constituir la junta electoral formada per:

  • Presidència: Francesc Sanahuja
  • Secretaria: Montserrat Freixas
  • Vocalia: Jenny Brumme

Un cop s’ha constituït la Junta electoral el calendari electoral és el següent:

  • 30 de setembre a les 18h fins el 7 d’octubre a les 21h: Exposició pública del Cens electoral (al taulell informatiu del CEG)
  • 8 d’octubre: Aprovació del cens electoral definitiu.
  • 9 d’octubre 18h fins el 23 d’octubre a les 21h: Termini de presentació de Candidatures.
  • 24 d’octubre: resolució de les candidatures presentades. (Si només hi ha una candidatura, queda proclamada automàticament la nova junta.)
  • 21 de novembre: Assemblea General Extraordinària a les 19’30

Procediment per a la presentació de candidatures:

Convocatòria d’eleccions

2) Per a poder participar en les votacions, els socis s’hauran d’acreditar mitjançant el document d’identitat, de conduir o el passaport.

Junta electoral

La junta electoral és l’òrgan a qui correspon l’exercici de la potestat jurisdiccional esportiva en l’àmbit electoral i estarà formada per 3 membres, un dels qual en serà president o presidenta i un altre secretari o secretària.

Resolució de qüestions

La Junta electoral ha de resoldre les qüestions que puguin sorgir en el procés electoral de l’entitat dins els 2 dies hàbils següents a la presentació de la reclamació per part dels socis i sòcies de ple dret que l’hagin plantejat.

Recursos

Les resolucions de la Junta electoral es poden recórrer, en el termini de 3 dies hàbils següents al de la notificació objecte de recurs o al d’aquell en què la reclamació s’entengui desestimada tàcitament perquè no s’ha dictat cap resolució expressa en el termini abans citat, davant de:

  1. El comitè d’apel·lació de la federació esportiva catalana corresponent a l’esport principal de l’entitat si practica esport federat i està afiliada.
  2. El Tribunal Català de l’Esport si l’entitat no practica esport federat i no està afiliada a cap federació esportiva catalana.

Forma d’elecció i requisits dels membres de la Junta

1)  Les persones que han de compondre la junta directiva han de ser elegides, en reunió d’assemblea general, per majoria de vots mitjançant sufragi lliure, presencial, directe, igual i secret.

2)  Són electores i elegibles les persones que siguin sòcies de ple dret, que no tinguin suspesa la condició de soci o sòcia en el moment de la convocatòria i que tinguin una antiguitat superior a un any.

Presentació de candidatures

La presentació de candidatures es farà mitjançant un escrit on hi ha d’haver la proposta de noms per a la Presidència i la resta de membres proposats per a la junta directiva, esmentant el càrrec corresponent. La candidatura ha de proposar com a mínim tres persones amb els càrrecs de Presidència, Secretaria General, i tresoreria. També pot incloure el comptador/a i els vocals de junta que es considerin oportuns. Cadascuna de les persones membres de la junta directiva ha d’ocupar un únic càrrec d’aquest òrgan de govern.

L’escrit amb la proposta s’ha de lliurar en un sobre tancat a la Secretaria del Club dins dels terminis establerts al calendari electoral. A l’escrit ha de constar els noms i cognoms de la proposta de Junta directiva, la fotocòpia dels Documents d’identitat i la signatura física de cada un dels membres.

Aquest lloc web fa servir galetes per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades galetes i l'acceptació de la nostra. política de cookies, premi l'enllaç per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies