cegracia@cegracia.cat | (+34) 93 237 86 59

Assemblea General Ordinària de socis del CEG

By 5 desembre, 2019CEG, Destacat

Acta de la reunió de l’assemblea general ordinària de socis del CEG:

Dia: dimarts 25 d’abril de 2019.
Hora: 19.30 h, en segona convocatòria amb la formació de la taula per part de:

 • PRESIDENT: Ricard Martínez
 • VICEPRESIDENT: Francesc Daví
 • SECRETÀRIA: Anna Mesalles
 • TRESORERA: Laura Pérez
 • COMPTADORA: Elisabet Cornadó
 • VOCAL ACTIVITAT PUNTERA: Montse Soler

Ordre del dia:

 1. Aprovació de les Actes de les dues Assemblees de data 29 de novembre de 2018 i de 20 de febrer de 2019.
 2. Obertura de l’Assemblea a càrrec del president i informe.
 3. Aprovació de les baixes per impagament.
 4. Presentació i Aprovació de l’estat de comptes de l’any 2018.
 5. Presentació i Aprovació del pressupost pel 2019.
 6. Memòria de les seccions 2018.
 7. Proposta de reconsideració del trencament de relacions del CEG amb la FEDME.
 8. Ratificació de les ampliacions i modificacions del Reglament de Règim Intern.
 9. Proposta d’inici del procés de reforma de la seu de Club.

Assistents a l’assemblea: total de 77 socis i sòcies.

Accedeix a l'acta de la reunió