cegracia@cegracia.cat | (+34) 93 237 86 59

8a MOSTRA FOTOGRÀFICA DEL CLUB EXCURSIONISTA DE GRÀCIA “Roger Lloses i Huguet”

8a MOSTRA FOTOGRÀFICA DEL CLUB EXCURSIONISTA DE GRÀCIA

“Roger Lloses i Huguet”

TEMA

Aquesta 8a Mostra “Roger Lloses i Huguet” té tema lliure, però cal que reflecteixi qualsevol activitat realitzada pels socis del Club durant el curs 2016/2017.

PARTICIPANTS

Socis del Club.

MODALITATS

Blanc i negre o color, a decisió del concursant.

NOMBRE D’OBRES

Només s’admetran un màxim de tres obres per autor.

PRESENTACIÓ

Arxiu digital JPEG, resolució de 300 dpi, d’un mínim de 3 MB

IDENTIFICACIÓ I TRAMESA D’OBRES

Cadascun dels arxius fotogràfics haurà de portar un títol diferent. Aquests títols s’hauran d’especificar, a més, a la fitxa d’inscripció que s’adjuntarà amb els arxius fotogràfics. Les obres s’hauran d’enviar per correu electrònic a tac.aicargecnull@aicargec amb l’assumpte “Mostra fotogràfica” o bé portar-los a secretaria del Club amb un pendrive. La fitxa d’inscripció es podrà descarregar des de l’enllaç següent: http://cegracia.cat/wp-content/uploads/2016/11/Formulari_mostra_fotografica_2017.pdf

LLIURAMENT D’OBRES

Les obres es podran fer arribar des del 16 de novembre i fins el 29 de desembre de 2017.

PREMIS, VEREDICTE I JURAT

El veredicte, el lliurament de premis, les mencions, i la inauguració de l’exposició, serà el dijous 25 de gener de 2018.

Malgrat que la Mostra no vol ser competitiva, hi haurà un Jurat format per membres de diferents seccions de la nostra entitat, que, depenent del volum de participació, podrà fer una primera selecció de les obres i, d’aquelles que es triïn per a l’exposició, finalment triarà les tres obres de més mèrit. Una altra ho serà per votació dels assistents en el dia de la inauguració. A llurs autors se’ls lliurarà un títol de reconeixement i un premi. A més, seran publicades al nostre Butlletí Social i al web.

Qualsevol discrepància serà resolta pel Jurat format per tres persones enteses de la nostra entitat.

 

L’ÚS DE LES IMATGES

Els participants autoritzen expressament al Club Excursionista de Gràcia a reproduir en qualsevol format les obres presentades, tant per l’exposició com per a publicacions i activitats pròpies de l’entitat sense ànim de lucre així com també es farà difusió de les fotos a les xarxes socials del club. El Club Excursionista de Gràcia farà constar el nom de l’autor en la mesura que el mitjà de publicació ho permeti i es compromet a no cedir les imatges a tercers.

 

Els participants que no desitgin autoritzar l’ús de les imatges, hauran d’especificar-ho en el moment de la tramesa d’obres. El fet de participar en aquesta Mostra, implica la total acceptació d’aquestes bases.

 

PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb la llei 15/99 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa als participants d’aquest concurs que les seves dades seran incloses en un fitxer automatitzat titularitat del C.E.G., amb la finalitat de realitzar la gestió d’aquest acte sociocultural, com també per la tramesa d’informació d’altres actes i activitats socioculturals que organitzi o recolzi el C.E.G. i puguin ser de l’interès dels participants. L’entitat organitzadora en cap cas cedirà les esmentades dades a tercers. Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos en la legislació vigent, mitjançant un escrit adreçat a la secretaria del C.E.G