Biblioteca electrònica de les publicacions del Club Excursionista de Gràcia

CEG: Sortides de Senders i Muntanya / GEDE Curs d’iniciació a l’escalada

Butlletí 149

Som ben a prop d’arribar al mil.ler de socis i sòcies al CEG
i com amb totes les fites que tenen un número rodó podem
aprofitar-ho per fer alguna reflexió.
Som un mil.ler i tanmateix el número no importa, ja que
no tenim la pretensió de presentar-nos a partir de la quantitat
sinó de la qualitat, el que és important és quina activitat
fem, com la fem i què representa el club en relacions humanes,
cohesió social, amistat i valors.

Accedeix al Butlletí