Biblioteca electrònica de les publicacions del Club Excursionista de Gràcia

Nou Format, Noves Idees / Assemblea del CEG del 19 de gener

Butlletí 145

Us presentem un nou format del butlletí social del CEG, nou en la forma i mantenint la filosofia de tots aquests anys d’edició ininterrompuda. El butlletí del CEG pretén explicar el “dia a dia” de l’activitat del club, ja sigui en la seva vessant més esportiva i excursionista com en la seva vessant més cultural i social. Volem fer un agraïment molt especial al darrer equip redactor del butlletí: Daniel Del Rey, Tània Pfeiffer, Josep Arisa, Rafel Saperas, Manel Arnau i Laura Pla. Equip que ha mantingut l’edició fins a avui i que ha garantit la memòria escrita del club dels darrers temps…

Accedeix al Butlletí