Skip to main content

Benvolgudes sòcies i socis,

La Junta Gestora del Club Excursionista de Gràcia, tal com preveuen els Estatuts de l’entitat, ha acordat la convocatòria d’eleccions a la Presidència i Junta del CEG. El calendari electoral és el següent:

Calendari electoral Junta Club Excursionista de Gràcia

  • 1 de febrer: Exposició pública del Cens Electoral Provisional a la seu social del CEG.
  • 7 de febrer: Publicació de l’acord de convocatòria, el calendari electoral, el Cens Provisional i els noms dels membres de la Junta Electoral a la Web del CEG i al taulell d’anuncis del CEG. Comunicació de la Convocatòria als membres de Ple Dret del CEG. Constitució de la Junta Electoral. Inici del termini per a presentar reclamacions al Cens electoral provisional.
  • 12 de febrer: Finalització del termini per presentar reclamacions al Cens Electoral Provisional
  • 13 de febrer a les 18 h: Finalització del termini per a la resolució de les reclamacions al cens per part de la Junta electoral. Publicació del cens definitiu d’electors per a les eleccions. Inici del termini per presentar candidatura a membres de la Junta directiva del CEG.
  • 23 de febrer: finalització del termini per presentar candidatures a membres de la Junta Directiva del CEG.
  • 26 de febrer: Proclamació i resolució de les candidatures presentades per part de la Junta Electoral. Si només hi ha una candidatura, queda proclamada automàticament la nova Junta Directiva.
  • 13 de març: Votacions candidatures –en cas d’haver-hi més d’una candidatura– i Assemblea General Extraordinària a les 19:30 h amb proclamació i constitució de la nova Junta Directiva. Recompta de vots i proclamació i publicació dels resultats.
  • 15 de març: Finalització del termini per presentar reclamacions a l’acte i/o resultat de les votacions a la Junta.
  • 18 de març: Finalització del termini per a la resolució de les reclamacions i impugnacions a l’acte i/o resultats de les votacions. Proclamació de la candidatura guanyadora de les eleccions a membres de la Junta Directiva del CEG durant el mandat 2024-2028.