Skip to main content

A l’orde del dia de l’Assemblea Ordinària de la Secció de Muntanya del pròxim 28 de maig de 2024, al punt 5, es procedirà a la dissolució de la junta de muntanya actual. Seguint el punt 5.10.2 d’Elecció de President/a de la Secció del Reglament de Règim Intern s’inicia el procés per l’elecció d’una nova junta. El 15 de maig de 2024 s’inicia un període de 30 dies per presentar candidatures presencialment a la recepció del CEG o electrònicament.

Una junta de secció ha d’estar format, com a mínim per tres membres (un/a president/a; un/a tresorer/a i un/a secretari/ària). Les candidatures hauran d’incloure: els noms dels socis o sòcies candidats; els seus DNIs; les seves signatures; la data i lloc.

Al punt 5.10.4 s’estableix el reglament per les Votacions i proclamació de les candidatures. La Junta Directiva del CEG presentarà les candidatures considerades vàlides un cop finalitzat el període de 30 dies, el 15 de juny.

En cas de presentar-se una candidatura única i ser aquesta vàlida, aquesta es proclamarà sense necessitat de dur a terme votacions. En el cas de presentar-se diverses candidatures i ser totes vàlides, es procedirà a les votacions que es duran a terme en el dia determinat per la Junta Directiva del CEG.