Skip to main content

Un convoquem a l’Assemblea General Ordinària Secció de Muntanya que tindrà lloc el dijous dia 2 de març de 2023 a les 19 hores en primera i única convocatòria a la sala d’actes del Club Excursionista de Gràcia

Ordre del dia

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’última Assemblea General.
  2. Presentar la memòria d’activitats de l’exercici 2022.
  3. Presentar i aprovar, si escau, tancament de comptes del 2022.
  4. Aprovar el programa d’activitats i el pressupost del 2023.
  5. Precs i preguntes.

.

Salut i muntanya.

tac.aicargecnull@aynatnum