Biblioteca electrònica de les publicacions del Club Excursionista de Gràcia

En aquesta edició del Mai Enrera hem despertat el nostre
instint més viatger. Articles de diverses disciplines a quatre
continents. És el refl ex de com hem canviat com a societat,
més benestants i amb capacitat econòmica per anar lluny a fer
muntanya. Preus més assequibles dels vols d’avió i possibilitats
d’obtenir molta més informació acurada dels destins i
objectius, gràcies a internet.

ÀFRICA EN BTT

SÀfrica és un paradís magnífi c per viatjar si t’agrada
l’aventura i encara és millor si disposes del temps sufi cient i
ho pots fer en bicicleta. La velocitat amb què et mous quan
pedales s’adapta molt bé al lent ritme africà, permet gaudir
i assimilar molt millor els amplis paisatges que ofereix i et
dóna la mobilitat adequada per recórrer un determinat territori
on normalment no hi ha una llista de “monuments i
llocs imprescindibles de veure” sinó un munt de sorpreses i
d’experiències per viure intensament. Als viatges que jo he
fet per diversos països de l’Àfrica oriental (Tanzània, Kènia,
Uganda, Malawi) visitant petits pobles per pistes i carreteres
secundàries, han sigut una sorpresa constant i una aventura
inoblidable cada dia.

Descarrega