Activitats destacades

 • Logo secció Muntanya

  Activitats Secció Muntanya 2016-2017

  Alta muntanya, muntanya mitjana, BTT, audiovisuals, cursos...
  Llegiu-ne més
  Logo secció Senders

  Cicle de senderisme 2016-2017

  El Grup de Senders organitza cada any un cicle de sortides de nivell assequible a tothom que li agradi caminar...
  Llegiu-ne més
 • Logo secció GEDE

  Cursos d’escalada 2016/2017

  Vols saber els cursos, tallers i sortides formatives d’escalada que tenim preparats per aquest curs 2016/2017?
  Llegiu-ne més
  Logo GEDE

  Xé Cicle de pel·lícules d’escalada Josep Maria Rodés

  I cada últim dimarts de mes... Vine al cicle de pelis d’escalada del GEDE!
  Llegiu-ne més
 • Logo secció Esquí

  Cicle de sortides per a esquiadors de muntanya 2016-2017

  Cicle de sortides per a esquiadors de muntanya ja iniciats i amb nivell suficient per desenvolupar-se en sortides de dificultat mitjana-alta
  Llegiu-ne més
  Logo secció GIE

  Calendari d'activitats d'espeleologia 2017

  Calendari de sortides d'espeleologia i barrancs tant per gent que sap progressar per corda però que encara no és autònoma com pels que tenen coneixements d'instal·lació.
  Llegiu-ne més
 • Logo secció Muntanya

  CICLE DE SORTIDES DE BTT 2017

  Un nou cicle de sortides en bicicleta de muntanya per gaudir de l’excursionisme en bicicleta
  Llegiu-ne més
  Logo secció Muntanya

  Jornada técnica de GPS

  VVols conèixer les utilitats bàsiques del GPS? Inscriu-te a la jornada tècnica de l’1 i 4 de juny!
  Llegiu-ne més
Imprimeix

"Emocions Infinites" 1 de desembre

Escrit per Secretaria el . Publicado en General

En Xavier Arias, reconegut alpinista català, ens vindrà a fer la presentació del seu llibre el proper dijous 1 de desembre a les 20 hores.

En Xavi, és membre de diverses associacions de muntanya: UIMLA (Union of international Mountain Leaders Asociation), AEGM (Asociación Espanyola de Guías de Montaña), ECAM (Escola Catalana d’Alta Muntanya) i director de l’EMGRA (Escola de muntanya de Gràcia entre 2006-2008).

És un alpinista amb moltíssima experiència en tot tipus de muntanyes, anat a diverses expedicions als cims més alts del món, com per exemple: MANASLU, BROAD PEAK on va fer cim (2011), ANAPURNA, LHOTSE on va fer cim (2009), EVEREST on va fer cim (2008), CHO-OYU on va fer cim (2007), DAULAGIRI. SHISHA PANGMA on va fer cim (2002). I moltes d’altres muntanyes per tot el món...

Ens ve a presentar, Emocions Infinites, un llibre de muntanya que es llegeix com una novel·la d'aventures. Ascensions, èxits, fracassos, coneixences, perill...
De la mà de l'escriptor i periodista Jordi Viader, ens acostem a la trajectòria alpinística de Xavier Arias que ja ha aconseguit fer cim en sis de les muntanyes més altes del món i ha participat en nombroses expedicions a altres muntanyes de vuit-mil, set-mil i sis-mil metres.

Amb pròlegs de Juanito Oiarzabal i Joaquín Molins, Emocions Infinites diverteix, sorprèn i provoca addicció en el lector.

Imprimeix

NOU Grup de Joves del CEG

Escrit per Secretaria el . Publicado en General

El nou Grup de Joves del CEG ja està en marxa i preparant-se per la seva primera sortida de cicle!

Si vols formar-ne part o rebre informació de les primeres sortides que tenen previstes posa't en contacte amb ells al correu electrònic: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.  

Ajuda'ns a tirar-ho endavant!

Imprimeix

Revista MAI ENRERA

Escrit per Dolors Làzaro el . Publicado en General

Des de la revista MAI ENRERA desitgem bones excursionis, experiències i ascensions a tots els socis del Gràcia.

Després agraïrem els vostres relats.

Imprimeix

Estatuts del CEG

Escrit per Daniel Blanes el . Publicado en General

ESTATUTS DEL CLUB EXCURSIONISTA DE GRÀCIA

I - DISPOSICIONS GENERALS 
                        

                         DENOMINACIÓ

                        Art. 1r.- El Club Excursionista de Gràcia és una Entitat privada amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar, continuador del Grup Excursionista "Mai Enrera", iniciat l'any 1917, i fundat oficialment l'any 1922. El canvi de nom fou acordat en Assemblea General de l'any 1925.

                        FINALITATS

                        Art. 2n.- El Club Excursionista de Gràcia té com a finalitat bàsica el foment, desenvolupament i la pràctica continuada de l'excursionisme sense finalitat de lucre, en els seus diversos aspectes esportius i culturals. Serà conseqüent amb la vocació gracienca pròpia del seu nom i de la seva història. És fundador constituent i membre des del 1933 de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), i s'adhereix als seus principis per a un millorament i expandiment de tot ordre en l'excursionisme.

                        DOMICILIACIÓ SOCIAL

                        Art. 3r.- El Club Excursionista de Gràcia té el domicili social en el Passatge Mulet número 4, torre, 08006 de Barcelona, Telèfon 932378659, Telèfon/Fax 932373148. En posterior canvi de local, i amb l'aprovació de l'Assemblead’acord amb l’establert a l’article 75 d’aquests estatuts caldrà comunicar-ho al Registre d'Entitats Esportives de la Direcció General de l'Esport.

            MODALITAT ESPORTIVA PRINCIPAL

                        Art. 4t.- El Club Excursionista de Gràcia té com a principal modalitat esportiva la pràctica de l'excursionisme, i s'afiliarà a la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya.

                        4.1) El Club Excursionista de Gràcia inclou també les modalitats esportives de: escalada, esquí, acampada, espeleologia, i d'altres que puguin aparèixer sempre relacionades amb la muntanya. A tal efecte, funcionaran les seccions esportives corresponentsi en cas de pràctica federada d’un esport, per part d’aquestes, l’entitat s’afiliarà a la Federació catalana corresponent.També es fan activitats culturals, com ara el cant coral, donant també suport al funcionament d'un agrupament escolta.

                        4.2) La Junta Directiva podrà acordar la creació de noves seccions per a la pràctica d'altres modalitats esportives. Tal decisió serà ratificada per l'Assemblea General de l'Entitat, i comunicada al Registre d'Entitats Esportives.     

           

ÀMBIT TERRITORIAL D'ACTUACIÓ

                        Art. 5è.- Per la seva idiosincràsia, l'activitat de l'Entitat es desenvoluparà sense fronteres, malgrat això, primordialment en l'àmbit territorial del Principat de Catalunya.

                        FUNCIONAMENT

                        Art. 6è.- El funcionament intern de l'Entitat Esportiva s'ha de regir per principis democràtics i representatius i la sobirania plena correspondrà a l'Assemblea General.

            El Club s'ha de regir per la Llei 8/1988, de 7 d'Abril, de l'Esport a Catalunya, per altres disposicions que es despleguin, i pel Decret 145/1991, de 17 de Juny, de Regulació i Reglamentació dels Clubs i Associacions Esportius. També es regeix pels seus Estatuts. També són d'aplicació les normes reguladores de les Federacions Esportives Catalanes a les quals estigui adscrit. En qualsevol cas, les Seccions han de respectar les normes de les Federacions Esportives corresponents en la mesura que siguin compatibles amb els esmentats llei i decret.

            II - DELS SOCIS

                        Art. 7è.- Son socis del Club les persones físiques que havent sol·licitat l'admissió d'acord amb l'article 8è., hagin estat acceptades per la Junta Directiva.

            Els socis es classificaran de la forma següent: Numeraris, Protectors, Honoraris, Juvenils, Infantils, Exempts de pagament, i socis virtuals.

                        7.1) Seran socis Numeraris tots els socis majors d'edat, que paguin la quota aprovada a l'Assemblea General. Gaudeixen de tots els drets i deures que té establerts l'entitat.

                        7.2) Seran socis Protectors tots els qui materialment contribueixen al manteniment del Club. La quota mínima de soci Protector serà el doble de la de Numerari. Tindran els mateixos drets i deures que els socis Numeraris. Si es tracta d'una persona menor de 18 anys, tindrà els mateixos drets i deures que els socis Juvenils o Infantils segons l'edat. En cas que una persona física sigui soci en funció de la seva vinculació a una entitat amb personalitat jurídica, tindrà veu i vot a les Assemblees, i serà elector però no elegible.

                        7.3) Seran socis Honoraris els qui es distingeixin a favor del Club, de l'excursionisme i de qualsevol altre activitat que la Junta Directiva consideri mereixedora d'aquest honor. La Junta presentarà el nomenament a l'Assemblea General de Socis per a la seva aprovació. Estaran exempts del pagament de la quota, tindran els mateixos drets que els socis Numeraris, podran assistir a les Assemblees amb veu, però sense vot, i tampoc no seran electors ni elegibles.

                        7.4) Seran socis Juvenils tots els socis d'edat compresa entre els 6 i els 18 anys, previ permísde qui ostenti la pàtria potestat.Tindran una quota reduïda. Gaudiran de tots els drets i deures dels socis Numeraris, llevat del dret de veu i vot, i no seran ni electors ni elegibles.

                        7.5) Seran socis Infantils tots els socis menors de 6 anys, previ permísde qui ostenti la pàtriapotestat.Tindran una quota reduïda. Gaudiran de tots els drets i deures dels socis Numeraris, però no tindran veu ni vot, i no seran electors ni elegibles.

                        7.6) Seran socis Exempts de pagament els socis Numeraris que amb més de 65 anys i amb una antiguitat de 15 anys es beneficiïn d'un descompte del 100% de la quota. Cal que ho demanin i siguin proposats per un mínim de 10 socis. La Junta presentarà el nomenament a l'Assemblea General de Socis per a la seva aprovació.Tindran els mateixos drets i deures que els socis Numeraris, amb veu i vot, i seran electors i elegibles.

                        7.7)  Els socis virtuals seran tots aquells que solament tinguin relació amb l’Entitat a través de les eines de la xarxa informàtica: web, correu electrònic, xarxa social, etc. Podran obtenir la llicència d’una de les federacions a les quals el Club hi estigui adherit, però per accedir a la resta de drets caldrà que passi a soci numerari. Tindran una quota reduïda. La Junta Directiva els podrà concedir un descompte sobre el preu de no soci per accedir a serveis del Club.  

                        Art. 8è.- La proposta d'ingrés d'un soci consisteix en un escrit de sol·licitud en què figurin: el desig de pertànyer a l'Entitat; les dades personals; el llistat de seccions a les quals vol pertànyer; i la declaració expressa que l'interessat es compromet a complir les obligacions que imposa la legislació específica aplicable a l'Entitat, i també els Estatuts Socials, i acords adoptats vàlidament pels òrgans de govern de l'Entitat.

                        8.1) Per a l'admissió d'un soci no Honorari és necessari que presenti una proposta i sigui aprovada per la Junta Directiva. Aquesta proposta, abans d'ésser ratificada, serà posada de manifest durant vuit dies al local del Club, a fi que els associats puguin fer a la Junta Directiva del Club les oportunes observacions respecte a la seva admissió.

                        Art. 9è.- La separació d'un soci ha de ser sempre per lliure decisió del soci, mitjançant un escrit de sol·licitud de baixa; per l'incompliment de qualsevol de les obligacions previstes als Estatuts per ésser soci; o que hi concorri una sanció disciplinària molt greu, prèvia audiència a l'interessat i la corresponent incoació d'expedient disciplinari.

                        Art. 10è.- Els associats Numeraris tenen uns drets i unes obligacions.

                        10.1) Els drets son:

a) Participar en els òrgans de representació del Club, amb veuivot.

b) Ser elector i elegible dels òrgans de govern, consultius i participatius, sempre que es reuneixin les condicions legalment exigides.

c) Participar i gaudir de les activitats pròpies del Club.

d) Usar les pertinences del C.E.G., d'acord amb els reglaments i les normes establertes per a cada cas.

e) Tot soci podrà demanar una excedència d'un any, però quedaran en suspens durant aquest període els seus drets com associat, però sense pèrdua de l'antiguitat.

                        10.2) Les obligacions son:

            a) Abonar puntualment les quotes establertes per la Junta Directiva i ratificades per l'Assemblea General. Fer-se càrrec de les despeses ocasionades al Club pel retorn de rebuts de les entitats bancàries; sigui per manca de saldo, o per ordre de l'associat de no pagar (si no s'ha avisat al C.E.G. amb els quinze dies d'antelació).

            b) Complir els Estatuts del Club i els Acords dels òrgans de representació o de govern adoptats vàlidament en l'àmbit de les seves competències.

            c) Contribuir al compliment de les activitats del Club, tant esportives com de participació en òrgans directius, consultius o de govern, quan s'escaigui.

            d) Facilitar un domicili per al lliurament de les comunicacions del  Club i notificar els canvis d'aquesta adreça.

                        Art. 11è.- En cas d'incompliment de les obligacions, es pot acordar la suspensió temporal de la condició de soci, condició que ha de ser recuperada quan quedin restablertes les obligacions incompletes.

                        Art. 12è.- El C.E.G. no es responsabilitza de les actuacions dels seus associats ni dels danys i perjudicis que puguin produir-se a ells mateixos o a altres.

            III ÒRGANS DE GOVERN, REPRESENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ

                        Art. 13è.- L'Assemblea General i la Junta Directiva són els òrgans de representació, govern i administració del Club Excursionista de Gràcia. Les Seccions també faran aquesta tasca, però a nivell intern del Club.

                        L'ASSEMBLEA GENERAL

                        Art. 14è.- L'Assemblea General és l'òrgan superior de govern del Club Excursionista de Gràcia, i els seus acords són vinculants per a tots els socis, per a les Seccions i per a la Junta Directiva.

                        14.1) L'Assemblea General ha d'estar integrada pels socis Numeraris, els Protectors, i els Exempts de pagamentque no tinguin suspesa la seva condició de soci en el moment de la seva celebració. No es podrà delegar el vot a les Assemblees.

                        14.2) L'Assemblea General pot ser Ordinària o Extraordinària.

            a) És Ordinària l'Assemblea que preceptivament s'ha de celebrar un cop a l'any, durant els primers quatre mesos, per a conèixer i decidir, com a mínim, sobre les matèries següents: memòria d'activitats, liquidació de l'exercici econòmic vençut, i pressupost per a l'exercici econòmic següent.

            b) Són Extraordinàries totes les altres Assemblees que es convoquin en el curs de l'exercici.

                        Art. 15è.-S'ha de celebrar Assemblea General Extraordinària per a tractar les matèries següents: fixació de quotes ordinàries i d'entrada, i establiment de quotes extraordinàries o derrames; adquisició, venda o gravamen de béns mobles o immobles, el valor dels quals excedeixi el 20% del pressupost anual; règim disciplinari; propostes de la Junta Directiva o dels socis; modificació d'Estatuts; proposta de fusió o segregació del Club; dissolució del Club; i nomenament d’un President d’Honor a proposta de la Junta Directiva.

                        Art. 16è.- La convocatòria de les Assemblees s'ha de fer per acord de la Junta Directiva, a instància pròpia o a petició dels socis, si ho sol·liciten un mínim d'un 10% dels socis numeraris, protectors i exempts de pagament. En aquest darrer supòsit, des del dia de la sol·licitud en forma dels socis que la demanin a la seva convocatòria no poden transcórrer més de 30 dies.

                        16.1) Es convocarà l'Assemblea en un mínim de 15 dies naturals, i un màxim de 60 dies.

                        16.2) La convocatòria s'ha de publicar en un diari d'àmplia difusió a la localitat del domicili del Club, o per tramesa directa als socis; i en tot cas sempre al taulell del C.E.G.

                        16.3) Fins a cinc dies hàbils abans de la celebració de l'Assemblea, es podran presentar propostes, autoritzades almenys amb la signatura de 25 socis, per ser debatudes i, si s'escau, aprovades per l'Assemblea.

                        16.4) Quan l'Assemblea es convoqui a iniciativa dels socis, a l'ordre del dia hauran de constar-hi necessàriament les matèries o qüestions proposades pels socis, a més de les que acordi la Junta Directiva.

                        Art. 17è.- Les Assemblees Generals han de restar vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan hi concorrin la meitat dels seus membres, i en segona convocatòria qualsevol que sigui el nombre d'assistents. Entre la primera i segona convocatòries han de transcórrer 30 minuts.

                        Art. 18è.- Els acords s'han de prendre per majoria simple dels presents en el moment de la votació, excepte en aquelles matèries en que s'hagi previst una majoria qualificada.

                        Art. 19è.- L'Assemblea General ha de ser presidida per una mesa integrada pel President i els altres components de la Junta Directiva, i actuarà com a Secretari qui ho sigui del Club.

                        19.1) L'Acta anterior es pot aprovar durant o després de l'Assemblea.

                        LA JUNTA DIRECTIVA

                        Art. 20è.-La Junta Directiva és l'òrgan de govern del Club entre Assemblees que té la funció de promoure, dirigir i executar les activitats del Club i gestionar-ne el funcionament.

            La Junta Directiva ha d'estar formada per un nombre de membres superior a cinc i un màxim de vint-i-un, al capdavant dels quals ha d'haver un President. Formaran part de la Junta Directiva, un Sots-President, un Secretari, un Tresorer, un Comptador, els Vocals de Junta i un Vocal per cada una de les Seccions del Club. Tots ells hauran de:

            a) Ser majors d'edat civil.

            b) No tenir suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria.

            c) Ser socis Numeraris, Protectors, o Exempts de pagament.

            d) Tenir una antiguitat mínima al Club d'un any.

                        20.1) El President de l'entitat serà el representant legal i màxim responsable del C.E.G.; tindrà poders per signar qualsevol compromís en nom d'aquesta en compliment dels acords de la Junta Directiva o de l'Assemblea de Socis. Podrà atorgar poders.

                        20.2) El Sots-President substituirà al President  en cas d’absència, vacant o malaltia.

                        20.3) El Secretari ha de tenir cura de l'arxiu, de la documentació, redactar els documents que afectin a la marxa administrativa del Club, i portar el llibre de Registre d'Associats i el Llibre d'Actes.

                        20.4) El Tresorer és el dipositari de l'Entitat, i li correspon de signar els rebuts, autoritzar i efectuar els pagaments sense perjudici de les competències que puguin correspondre al President i al Secretari de l'Entitat.

                        20.5) El Comptador portarà els llibres de comptabilitat. Durant el primer mes de cada any ha de formalitzar un balanç de situació i els comptes d'ingressos i de despeses, que s'han de posar en coneixement de tots els socis.

                        20.6) Els Vocals de Junta realitzaran les tasques específiques que els hi hagin estat assignades.

                        20.7) Per admetre un nou membre a la Junta Directiva com a conseqüència d’una provisió transitòria, caldrà especificar la tasca que realitzarà, i que ho aprovi el President, una majoria de 2/3 parts dels membres de la Junta Directiva i que sigui ratificat per l’Assemblea General.

                        Art. 21è.- És competència de la Junta Directiva: decidir sobre l'admissió, la suspensió o la pèrdua de la qualitat de soci; la creació o supressió de Seccions; la convocatòria d'eleccions per a proveir els càrrecs de la Junta Directiva; la creació de comissions i òrgans consultius; la convocatòria de les Assemblees; la presentació a l'Assemblea de l'informe o la memòria sobre les activitats del Club; la liquidació de l'exercici econòmic amb l'estat de comptes, i el pressupost i la programació per a l'exercici següent; el portar a terme les decisions de l'Assemblea de socis.

                        Art. 22è.- L'elecció de la Junta Directiva s'ha de realitzar per un període de sis anys, en Assemblea General de Socis, i podrà ésser reelegida per un altre període més. Les renovacions seran totals.

            Per accedir de nou al mateix càrrec que s'hagi deixat vacant, caldrà que hagi transcorregut un període de sis anys des de la data de cessament.

                        22.1) La Junta Directiva és responsable de la seva actuació davant l'Assemblea General.

                        22.2) Qualsevol compensació econòmica que s'estableixi a favor d'algun dels membres de la Junta Directiva ha de ser expressament acordada per l'Assemblea General, i constar de manera diferenciada en el pressupost.

                        22.3) La Junta Directiva ha de ser convocada pel seu President, a iniciativa pròpia o a petició d'un terç dels seus membres. En aquest darrer cas s'haurà de fer dins els 7 dies següents a la seva petició; i en cas que no es convoqui dins el termini, pot convocar la reunió el membre de la Junta de més edat dels sol·licitants. Com a mínim s'ha de realitzar una reunió per trimestre. Restarà vàlidament constituïda quan hi hagin presents la meitat dels membres que la componen.

                        22.4) A les reunions de la Junta Directiva hi podran assistir tots els socis que ho desitgin, amb veu però sense vot, sempre que reuneixin les condicions de l'Art. 10.2 d'aquests Estatuts.

                        22.5) Quan un membre de la Junta Directiva falti a quatre reunions seguides sense justificar-ho s’iniciarà un expedient disciplinari, que pot portar o no al cessament d’aquest soci, en cas de cessament, el President podrà decidir la provisió transitòria de les vacants que puguin ocórrer dins la Junta Directiva, amb l’aprovació de 2/3 parts dels membres de la Junta Directiva, així com les vacants que puguin ocórrer, sempre amb socis que tinguin la consideració d'elegibles per al càrrec a proveir, i només pel temps que resti de mandat al càrrec, i la decisió haurà de ser ratificada a la propera Assemblea General.

                        22.6) Cada membre de la Junta Directiva tindrà un vot, i no podrà delegar-lo en una altra persona. Els acords de la Junta Directiva s'han d'adoptar per majoria simple dels membres presents (llevat que calgui una majoria qualificada). En cas d'empat el vot del President serà decisiu. El secretari ha d'aixecar acta de les reunions de la Junta Directiva.

                        22.7) Els membres de la Junta Directiva poden exigir que quedi reflectit a l'Acta el vot en contra que puguin emetre contra un acord i la seva explicació de forma succinta, salvant d'aquesta manera la seva responsabilitat.

                        22.8) La Junta Directiva podrà crear les comissions que consideri necessàries per a un fi determinat; les quals cessaran un cop acomplert el seu objectiu.

                        22.9) Representaran al C.E.G. per a realitzar qualsevol operació en els comptes corrents i)o dipòsits en entitats bancàries o d'estalvi: el President, el Vicepresident, el Secretari, el Tresorer i el Comptador.

            Caldrà la signatura de dos d'ells per retirar cabals. Les signatures al taló i a la seva matriu hauran de ser de les mateixes persones.

                        Art. 23è.- No tindran validesa les cartes, circulars i altres documents pertanyents al Club que no siguin degudament firmats pel President o el Secretari, i serà indispensable que portin el segell de l'Entitat, menys en les comunicacions d'ordre intern.

                        Art. 24è.- Sempre que les necessitats del Club ho exigeixin, la Junta Directiva queda facultada per augmentar transitòriament la quota d'associat; la disposició haurà d'ésser confirmada en la pròxima Assemblea Extraordinària.

                                    LES SECCIONS

                        Art. 25è.- El Club, per al millor funcionament i compliment del fi pel qual ha estat creat, es composa actualment de les següents Seccions: Secció de Muntanya, Grup Especial d'Escalada (GEDE), Secció d'Esquí, Càmping Caravaning de Gràcia, Grup d'Investigacions Espeleològiques (GIE), Grup de Senders, Secció Cultural, Cantaires Muntanyencs.

El Club també té establert un protocol de relacions amb l’Agrupament Escolta Pere Rosselló.

                        25.1) Una Secció es considerarà en actiu quan estigui composta per almenys 5 socis numeraris o protectors, tingui fixat un nom i uns objectius, presenti  amb caràcter anual un calendari mínim acceptable d'activitats, i tingui un responsable que serà un vocal de la Junta Directiva

            Si una Secció no compleix aquestes condicions mínimes es procedirà a la seva supressió.

                        25.2)Per a la creació de Seccions serà requisit indispensable la presentació a la Junta Directiva d'una sol·licitud signada almenys per 10 socis numeraris o protectors; els quals en formaran part durant un període mínim d'un any. Abans de dos anys, la nova Secció no podrà minvar per sota de 10 els seus associats. Caldrà fixar el nom i els objectius de la nova secció, presentar un calendari mínim acceptable d'activitats, i tindrà un responsable que serà vocal de la Junta Directiva. El nomde la nova Secció no pot ser idèntic al de altres Seccions ja existents, ni tan semblant que pugui induir a confusió.

                        25.3) La Junta Directiva és qui ha d'aprovar la constitució de la nova Secció, previ coneixement de les Seccions existents. Si es donés duplicitat d'activitats respecte a alguna Secció ja existent, aquesta podrà vetar directament la creació de la nova secció. En cas que no hi hagi duplicitat amb cap Secció existent, caldrà una majoria qualificada de 2/3 parts dels vots de la Junta Directiva per la creació de la nova Secció. Aquesta haurà de ser ratificada definitivament també per la mateixa majoria qualificada a la següent Assemblea General de l'Entitat.

                        25.4) La resolució sobre  el reconeixement d'una nova Secció ha de produir-se en el termini de dos mesos, comptats des de la data de la sol·licitud. En tot cas la resolució de denegació haurà de ser motivada.

                        25.5) Una vegada transcorreguts quatre mesos des de la sol·licitud de reconeixement de la nova Secció, si no s'ha notificat cap resolució, la petició es considerarà estimada.

                        25.6) Els terminis esmentats restaran interromputs des de la notificació de qualsevol requeriment a la Secció peticionària per tal d'esmenar possibles defectes, omissions o irregularitats en la documentació presentada, fins a la nova presentació dels documents. Si la nova tramesa no es produeix en un termini de dos mesos, l'expedient corresponent serà arxivat sense cap més tràmit.

                        25.7) La representació de les Seccions serà merament interna i de cap efecte fora del Club. Per a les seves relacions externes caldrà el coneixement i l'autorització expresses de la Junta Directiva.

                        25.8) Els components de les Seccions pagaran una quota addicional establerta per l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva, que s’afegirà a les quotes establertes.

            IV – PROCEDIMENT ELECTORAL

                        Art. 26è.- Els membres de la Junta Directiva han de ser elegits mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret entre els socis amb dret a vot.

                        Art. 27è.- Son electors i elegibles els socis Numeraris, Protectors i Exempts de pagament que compleixin les condicions següents:

            a) ser persona física.

            b) ser major d'edat.

            c) no tenir suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria o en el temps de presentació de candidatures.

            d) tenir una antiguitat mínima com a soci d'un any.

                        Art. 28è.- El procediment electoral s'ha d'ajustar a les fases següents:

                        28.1) Convocatòria de les eleccions i constitució de la Junta Electoral.

                        28.2) Període d'exposició del Cens Electoral i aprovació del mateix.

                        28.2) Presentació i proclamació de candidatures.

                        28.3) Realització de l'elecció, l'escrutini i la proclamació dels guanyadors. Entre el dia de la convocatòria de les eleccions i el dia de la seva realització ha de transcórrer un mínim de 30 dies hàbils i un màxim de 60.

                        Art. 29è.- La convocatòria de les eleccions correspon a la Junta Directiva. L'acte de les votacions pot fer-se coincidir amb una Assemblea General o realitzar-se independentment.

                        Art. 30è.- La convocatòria de les eleccions per finalització natural del mandat ha de fer-se dins els darrers sis mesos de la seva vigència i sempre amb l'antelació necessària perquè l'elecció es faci abans que s'acabi el mandat, i s'ha de fer pública mitjançant l'anunci en un diari d'àmplia difusió a la localitat del domicili del Club o per tramesa directa als socis. En tot cas, s'ha de fer pública en el tauler d'anuncis de l'Entitat.

                        Art. 31è.- La convocatòria que anunciï les eleccions ha d'informar, almenys, de: nombre de llocs que cal proveir, càrrecs, condicions per a ser elector i candidat; dia i hora del sorteig per a la designació dels components de la Junta Electoral; terminis d'exposició del cens electoral, de reclamacions i per a la presentació de candidatures; dia i hora de les eleccions i temps d'obertura del col·legi electoral, i forma d'acreditació d'electors.

                        Art. 32è.- Simultàniament a l'acord de convocatòria de les eleccions, la Junta Directiva ha de disposar la constitució de la Junta Electoral, integrada per un nombre de tres membres. També se n'ha de designar un nombre igual de suplents.

                        Art. 33è.- Dins els dos dies següents a la seva designació, els components de la Junta Electoral han de prendre possessió del càrrec i constituir-la formalment, elegint al President. Ha d'actuar com a Secretari de la Junta Electoral, amb veu però sense vot, el que ho sigui del Club, ha d'estendre acta de totes les reunions i els acords que prenguin la Junta Electoral amb el vist-i-plau del President.

                        Art. 34è.- Des de l'endemà de la constitució de la Junta Electoral s'han d'exposar o tenir a disposició dels socis al domicili del Club, durant un temps no inferior a 5 dies naturals, ni superior a 10, les llistes de socis que tinguin dret a ser electors d'acord amb els Estatuts del Club.

                        34.1) Aquestes llistes han d'incloure, com a mínim, el nom i els dos cognoms, el número de soci i la data d'ingrés al Club.

                        Art. 35è.- Correspon a la Junta Electoral conèixer i resoldre les reclamacions durant el procés electoral, l'admissió o refús de les candidatures proclamades; decidir sobre incidents i, en General, conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els socis o candidats, i publicar i comunicar els resultats.

                        Art. 36è.- Les reclamacions davant la Junta Electoral s'han de fer per escrit en un termini màxim de tres dies després que s'hagi produït el fet objecte d'impugnació. La resolució de la Junta, que serà executiva, s'ha de dictar dintre els tres dies següents.

                        Art. 37è.- Contra els acords de la Junta Electoral pot interposar-se recurs davant el Comitè d’apel·lacióde la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), en el termini de tres dies.

                        Art. 38è.- Des de l'endemà que la Junta Electoral aprovi el Cens Electoral definitiu, i durant un període de 15 dies, es podran presentar les candidatures. Aquestes han d'anar tancades; ser presentades per escrit; incloure el nom dels socis candidats, encapçalades pel candidat a President, si aquest càrrec figura a l'elecció. L'adscripció dels diferents càrrecs que puguin tenir els membres de la Junta Directiva s'ha de distribuir adscrivint-los directament, en compondre la candidatura que es presenti a les eleccions. Les candidatures també han d'anar signades pels candidats, i acompanyades d'una fotocòpia del DNI de cada un d'ells.

                        Art. 39è.- Si només es presenta o resta vàlida una única candidatura, la Junta Electoral ha de procedir directament a la proclamació dels seus components com a elegits per a la Junta Directiva.

                        Art 40è.- En el cas que acabat el període de presentació de candidatures no se n'hagués presentat cap o no restés vàlida cap de les presentades, la Junta Electoral ho ha de comunicar a la Junta Directiva o a la comissió gestora del club, òrgan que ha de convocar eleccions en un termini màxim de tres mesos.

                        Art. 41è.- La realització de les eleccions s'ha de dur a terme 28 dies després de la proclamació de candidatures.

                        Art. 42è.- L'Acta de proclamació de la candidatura guanyadora s'ha de comunicar mitjançant certificació, dins els tres dies següents, a la Junta Directiva, al Registre d'Entitats Esportives de Catalunya.

                        Art. 43è.- La presa de possessió dels candidats elegits es farà en un termini màxim de quinze dies.

           Art. 44è.- El cessament del President i dels membres de la Junta Directiva es produeix, en tot cas, per les causes següents:

a) A petició de l'interessat.

b) Per acabament del mandat natural pel qual van ser elegits.

c) Per la pèrdua de la condició de soci del Club.

d) Per la pèrdua de qualsevol de les condicions per a ser elegits.

e) Per la mort o incapacitat que impedeixi l'exercici del càrrec.

f) Per decisió disciplinària executiva que l'inhabiliti per ocupar algun càrrec dels òrgans de govern o representació del Club.

            g) Per aprovació d'un vot de censura.   

                        Art. 45è.- La suspensió del mandat dels membres de la Junta Directiva es produeix per les causes següents:

            a) Per sol·licitud de l'interessat quan hi concorrin circumstàncies que ho justifiquin i ho aprovi la Junta.

            b) Per la suspensió de la condició de soci.

            c) Pel temps que duri la instrucció d'un expedient disciplinari a un dels components, si així ho acorda la Junta Directiva.

            d) Per inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària.

                        Art. 46è.- En cas d'existir vacants a la Junta Directiva perquè no s'han proveït la totalitat dels càrrecs, o per cessament o la suspensió d'alguns dels seus components, la provisió transitòria de vacants, que ha de recaure sempre sobre socis que tinguin la consideració d'elegibles al càrrec que calgui proveir, i només pel temps que resti de mandat al càrrec, es delegarà a la decisió del President, caldrà que ho aprovi una majoria de 2/3 parts dels membres de la Junta Directiva i la decisió haurà de ser ratificada en la propera Assemblea General. En cas de suspensió o cessament del President, ha d'exercir les seves funcions el Sots-President. En cas d'absència d'aquest, l'ha de substituir el membre de la Junta amb més antiguitat com a soci.

Si la dimissió, renúncia o cessament dels components del consell directiu es produeix en forma simultània i generalitzada, cal constituir una comissió gestora quan es doni un dels supòsits següents:

a) Sempre que les vacants afectin a més del 50% dels components de l’òrgan directiu, incloent-hi el President.

b) Quan les vacants afectin a més del 75% dels membres directius, però no al President.

c) En qualsevol cas, sempre que la Junta Directiva resti constituïda per un nombre inferior a cinc persones.

La comissió gestora té com a finalitat principal convocar eleccions per proveir els càrrecs de la Junta Directiva, la qual cosa ha de ser en el termini màxim de tres mesos des que s’hagi pres possessió dels càrrecs.

S’exceptua d’aquesta regulació els supòsits en els que la dimissió es produeix per la decisió dels cessants de presentar-se com a candidats a un procés electoral convocat. En aquest cas si resten a la Junta Directiva 1/3 dels seus components, la Junta es manté amb aquests membres sense que calgui proveir les vacants ni nomenar la comissió gestora; en cas contrari, els membres no dimitits més els titulars de la Junta electoral es constituiran en Junta provisional fins la finalització de les eleccions.

            V – REGULACIÓ DEL VOT DE CENSURA

                        Art. 47è.- Perquè es pugui sol·licitar un vot de censura contra el President del Club, o de la totalitat de la Junta, o de qualsevol dels seus membres, cal que ho demani per escrit explicant els motius la majoria dels membres de la Junta Directiva o, com a mínim, el 20% dels socis del Club.

                        47.1) Poden sol·licitar el vot de censura i participar a la votació els socis Numeraris, Exempts de pagament i Protectors que compleixin les condicions de l'article 27è d'aquests Estatuts.

                        Art. 48è.- Un cop presentada la sol·licitud del vot de censura, s'ha de constituir en el termini de deu dies següents una mesa de cinc persones, formada per dos membres de la Junta Directiva que designi el President, els dos primers socis signants de la sol·licitud, i un delegat de la Federació Catalana de l'esport principal de l'Entitat, que en serà el President.

                        Art. 49è.- Un cop aprovada l'adequació de la sol·licitud als requisits assenyalats a l'Art. 47è., la Junta Directiva ha de convocar l'acte de la votació.

                        Art. 50è.- El vot de censura només el pot acordar la majoria de 2/3 dels socis assistents a l’Assemblea convocada a l’efecte, i sempre que en el acte de votació hi participin, com a mínim, un 25% del total de membres de ple dret del Club.

                        Art. 51è.- Un cop acordat el vot de censura, el President, la Junta Directiva, o els membres a qui pertoqui, han de cessar automàticament i s’aplica el règim de provisions transitòries previst a l’article 46 d’aquests estatuts.

            VI – RÈGIM ECONÒMIC I DOCUMENTAL

                        Art. 52è.- El patrimoni fundacional de l'Entitat resta integrat per les aportacions inicials dels socis fundadors, que eren d'UNA pesseta. Igualment s'incorporen al patrimoni fundacional els béns següents:

- L'estatge social a Barcelona; Passatge de Mulet, 4.

- Refugi a La Molina, Cases del Sitjar

- Terreny a La Molina

- Capçalera revista "Mai Enrera".

- Biblioteca

- Fons Documental i Arxiu del C.E.G.

                        Art. 53è.- El Club se sotmet a règim de pressupost i patrimoni propi, amb les limitacions legals que correspongui. El destí principal dels béns de que disposi ha de ser per al foment i la pràctica de les activitats de l'Entitat, i les possibles rendes s'hauran d'aplicar al desenvolupament dels seus objectius socials, sense que en cap moment puguin repartir-se beneficis entre els seus associats i directius.

                        Art. 54è.- La Junta Directiva té les facultats de disposició econòmica de l'Entitat amb el límit del total de despeses previstes en el pressupost anual amb una variació màxima d'un 20%. En el cas que calgui superar aquesta quantia és preceptiva la convocatòria d'una Assemblea Extraordinària, per tal que autoritzi el pressupost complementari.

                        Art. 55è.- L'Assemblea només pot autoritzar per a l'adquisició, el gravamen i l'alienació de béns o acceptar diners a crèdit o préstec durant l'exercici, fins a un import conjunt que no excedeixi el 20% del pressupost d'ingressos. Per excedir aquest límit, cal que la proposta sigui aprovada per les 2/3 parts dels assistents a l'Assemblea. No es pot autoritzar l'emissió de títols de deute que estiguin garantits per part alíquotes patrimonials a favor dels socis del Club.

                        Art. 56è.- L'emissió de títols transmissibles representatius de deute o alienació o el gravamen de béns immobles el valor dels quals excedeixi el 20% del pressupost d'ingressos aprovats per a l'exercici s'han de tractar en Assemblea i ho han d'aprovar les 2/3 parts dels assistents.

                        Art. 57è.- Quan es tracti de prendre diners a préstec en quantia superior al 50% del pressupost anual, o al 25% del patrimoni, i també en el supòsit d'emissió de títols, és preceptiu l'informe favorable de la Secretaria General de l'Esport.

                        Art. 58è.- El producte obtingut de l'alienació d’instal·lacions esportives i dels terrenys en què es trobin, i d'altres bens propietat del C.E.G., ha d'invertir-se íntegrament en l'adquisició, la construcció i millora de béns de la mateixa aplicació, segons els objectius del Club, llevat que hi hagi informe favorable de la Secretaria General de l'Esport.

                        Art. 59è.- El règim documental ha de comprendre, com a mínim: el Llibre de Registre de Socis, els Llibres d'Actes, els Llibres de Comptabilitat, la correspondència de l'entitat, les escriptures de propietat i els contractes d'arrendament, els inventaris de mobles i immobles, els estats de comptes i les memòries d'activitats.

                        Art. 60è.- Els llibres d'actes dels òrgans de govern i els de comptabilitat han d'estar degudament diligenciats pel Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, les representacions territorials de la Secretaria General de l'Esport, les Federacions Catalanes de l'esport principal de l'Entitat o per diligència notarial.

            VII - RÈGIM DISCIPLINARI

                        Art. 61è.- El règim disciplinari té com a objecte la tipificació de les infraccions als reglaments de les competicions i a les normes de conducta esportiva i associativa, i establir les sancions que corresponguin.

                        Art. 62è.- La potestat disciplinària confereix als seus titulars la possibilitat de reprimir o sancionar als socis, afiliats, esportistes, tècnics i directius.

                        Art. 63è.- L'exercici de la competència disciplinària correspon:

            a) als jutges o àrbitres quan es tracti de competicions de caràcter intern associatiu.

            b) a l’òrgan col·legiat.

                        63.1) La Junta Directiva delega la seva competència en un òrgan col·legiat, compost per un nombre de membres no inferior a tres ni superior a cinc, designats per la mateixa Junta d'entre els socis que compleixin les condicions de l'Art. 27è d'aquests Estatuts, d'entre els quals cal nomenar un President i un Secretari. Aquest òrgan, convocat cada vegada que sigui necessari, ha de resoldre per majoria els assumptes de la seva competència que li hagin estat presentats. El seu mandat ha de coincidir com a màxim amb el de la Junta delegant.

                        Art. 64è.- Les sancions seran imposades per la Junta Directiva, prèvia obertura de l'expedient corresponent.

                        64.1) Aquest expedient serà instruït per un instructor o instructora nomenat a la providència en que s’acorda l’inici de l’expedient per l’òrgan competent que escoltarà a les parts implicades (que poden assistir acompanyades de la persona que designin, que tan sols tindrà funció d’oient) i elevarà un plec de càrrecs a la Junta Directiva amb totes les proves que hagi aconseguit.

                        64.2) L’Instructor o instructora s’encarrega de la tramitació de l’expedient, es nomenarà també un secretari o secretaria que assistirà l’instructor o instructora en la tramitació.

                        64.3) Al plec de càrrecs formulat per l’instructor o instructora s’hi han de reflectir els fets imputats, les circumstàncies concurrents i les corresponents infraccions que puguin constituir motiu de sanció, Juntament amb la proposta de resolució.

                        64.4) Un cop transcorregut el termini concedit als interessats per a formular les al·legacions, l’instructor o instructora eleva l’expedient a l’òrgan competent que després d'estudiar el cas, decidirà el grau de la infracció i la sanció corresponent, d'acord amb el que es preveu a la Llei de l'Esport, la llei 8/99 citada, i en aquest Estatut.

                        64.5) En qualsevol cas, immediatament de la sanció, es determinarà la reparació del dany causat quan correspongui.

                        Art. 65è.- Les sancions imposades pels jutges o àrbitres en el decurs d'una competició de caire social i referides a les regles del joc són inapel·lables.

                        Art. 66è.- Contra els acords disciplinaris adoptats en primera i única instància per la Junta Directiva, es pot interposar recurs:

a) Davant el Comitè d’apel·lació de la federació catalana de l’activitat esportiva principal del club, en el termini màxim de 10 dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat.

b) Davant l’autoritat judicial quan es tracti  de sanció imposada per infracció de les normes de conducta associativa, en el termini de 40 dies següents a la notificació de l’acte impugnat.

La interposició dels recursos assenyalats no suspèn l’executabilitat dels acords objecte del recurs, llevat que concorrin circumstàncies que així ho aconsellin, a criteri de l’òrgan revisori, federatiu, administratiu o judicial, amb la sol·licitud prèvia raonada de l’interessat.

                        Art. 67è.- A més de les previstes a la Llei General de l'Esport, també seran considerades infraccions les que s'estableixen a l'annex núm. 1 del present Estatut.

                        67.1) Aquest annex podrà ser modificat per acord de l'Assemblea General amb el quòrum que s’estableix a l’article 72 dels presents estatuts.

                        67.2) En tot cas a l'hora d'aplicar-se una sanció es tindran en compte els punts següents:

            a) No es podrà aplicar doble sanció pels mateixos fets.

            b) Seran d'obligada aplicació els efectes retroactius favorables i les circumstàncies atenuants, agreujants o eximents.

            c) No es podrà sancionar per infraccions tipificades amb posterioritat al moment d'haver estat comeses.

                        Art. 68è.- Són circumstàncies que agreugen la responsabilitat:

            a) La reincidència.

            b) La reiteració.

            c) El perjudici econòmic ocasionat.

            d) La intencionalitat.

                        Art. 69è.- El penediment espontani serà, entre altres, una circumstància atenuant.

                        69.1) L'estar en perill la supervivència serà, entre altres, una circumstància eximent de la sanció però no de la reparació del dany causat.

                        Art. 70è.- La responsabilitat disciplinària s'extingeix per:

            a) Compliment de la sanció.

            b) Prescripció de les infraccions o de les sancions.

            c) Aixecament de la sanció.

                        Art. 71è.- Les infraccions lleus prescriuen al mes, les greus a l'any, i les molt greus als tres anys d'haver estat comeses.

                        71.1) Les sancions prescriuen al mes si han estat imposades per infracció lleu, a l'any si ho han estat per infracció greu, i als tres anys si corresponen a infracció molt greu.

            VIII – PROCEDIMENT O QUÒRUMS QUALIFICATS PER A LA REFORMA DELS ESTATUTS I ALTRES ACORDS

                        Art. 72è.- Els Estatuts poden ser modificats, reformats o derogats per acord de l'Assemblea General Extraordinària convocada a l'efecte, mitjançant votació favorable de les 2/3 parts dels socis assistents.

            IX – CAUSES D'EXTINCIÓ O DISSOLUCIÓ

                        Art. 73è.- El Club s'extingeix per resolució judicial, per fusió o absorció en altres associacions o clubs i per les altres causes previstes en l'ordenament jurídic. L’extinció del club per qualsevol causa comporta la cancel·lació, d’ofici o a instància de part, de la seva inscripció al registre d’entitats esportives. L’acord de fusió o absorció en altres associacions o clubs s’ha d’adoptar, com a mínim, per una majoria dels 2/3 dels socis assistents a l’Assemblea convocada a l’efecte.

Excepcionalment l’entitat es pot dissoldre per l’acord adoptat en Assemblea General convocada a l’efecte per una majoria de 2/3 parts els socis assistents, i sempre que representin la majoria del total dels socis amb dret a vot.

                        Art. 74è.- Dissolta l'Entitat, el romanent del seu patrimoni social, si n'hi ha, ha de revertir a la col·lectivitat, i a tal efecte, s'ha de comunicar aquesta dissolució a la Secretaria General de l'Esport, perquè acordi el destí dels béns per al foment i el desenvolupament de les activitats físico-esportives.

                                                            ANNEX 1  

                        INFRACCIONS

            Segons el que es preveu a l'Art. 67è de l'Estatut, s'estableix que es considera infracció:

            a) L'incompliment de l'Estatut i de les Normes i Reglaments establerts per qualsevol òrgan del C.E.G.

            b) La manca de pagament de les quotes.

            c) L'incompliment de les Normes establertes per a la realització i la participació a una activitat del C.E.G.

            d) L'incompliment de les Normes establertes per a l'ús del patrimoni del C.E.G.

            e) El malmetre intencionadament el patrimoni del C.E.G.

            f) L'incompliment de les obligacions administratives establertes.

            g) Les accions o actuacions que perjudiquin la bona imatge de l'Excursionisme en General i del C.E.G. en particular.

            h) La utilització indeguda del nom, les marques i els símbols del C.E.G.

            i) L'agressió o manca de respecte al patrimoni natural o arquitectònic en la realització d'activitats oficials del C.E.G.

            j) El pertorbar l'ordre i la bona convivència entre els socis.

            k) Totes aquelles qüestions i casos no previstos en la present relació que, a criteri de la Junta Directiva, i aprovat per l'Assemblea posteriorment, siguin considerats infracció.

Estatuts aprovats en Assemblea Extraordinària de socis celebrada a Barcelona el 31 de març de 2011.

Entitat inscrita amb el núm. 2316 de 25-05-1983 en el Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport.

 

 

Imprimeix

JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB EXCURSIONISTA DE GRÀCIA

Escrit per Junta Directiva el . Publicado en General

 

PRESIDENT: Ricard Martínez i Monteagudo

VICE PRESIDENT: Francesc Daví i Aragay

SECRETÀRIA: Anna Mesalles Godoy

TRESORERA: Laura Pérez Braga

COMPTADOR: Jaume Jubert Ferre

VOCAL: Eduard Aguirre i Ruiz

VOCAL: Montse Soler i Flores

VOCAL: Victòria Garcia Pérez

VOCAL: Maite Solans i Domenech

 

Imprimeix

AGRUPAMENT ESCOLTA

Escrit per Daniel Blanes el . Publicado en General

AgrupamentL’Agrupament Escolta Pere Rosselló, secció del Club Excursionista de Gràcia, és un agrupació escolta laica que ofereix una proposta educativa als joves de Gràcia i de Barcelona treballant aspectes com la participació, el compromís, sinceritat, la natura,... El “Cau”, com el coneix tothom, és un lloc de trobada, de diversió, on s'apleguen infants, joves i caps per dur a terme activitats cada cap de setmana durant el curs.
El cau no està lligat a cap ideologia religiosa ni política; eduquem en i per a la llibertat, entenent la laïcitat com una actitud encaminada a respectar la diversitat de creences i pensaments, i a triar lliurement els propis.


HISTÒRIA

L’ A.E. Pere Roselló es va fundar l’any 1957. En el seu naixement va constituir, junt amb tres altres agrupaments, el Nucli B de l’Associació Catalana d’Escoltisme (ACDE), formant part dels Boy Scouts de Catalunya. L’any 1959, diferents associacions que treballaven en el camp de l’educació, la natura,… es van unir, entre elles l’ ACDE, i van fundar els Escoltes Catalans. L'any 1974 l’AEPR va participar en la creació de l'Associació Laica d'Escoltisme Català (Escoltes Catalans), sent a la vegada una secció del Club Excursionista de Gràcia (CEG). Malauradament, però, a l'estiu del 1985 va tancar temporalment les portes. Cal remarcar que alguns membres de l’agrupament varen anar a d’altres caus com l’A.E. Ramon Llull i l’A.E Antoni Gaudí.

Dos anys més tard, un grup d'antics membres d'agrupaments escoltes i de membres del CEG van començar a rumiar la possibilitat de reobrir l'Agrupament. Entre d’altres, hi havia en Jordi Quera, la Gemma Escolà o l'Enric Ripoll, que llavors era president del CEG. Es va proposar obrir una segona etapa de l'AE Pere Rosselló dins del mateix club. Així doncs, l'any 1987/1988 es va refundar el “Cau”.
El curs 1994/95 vam impulsar el naixement d’un nou agrupament al barri de Les Corts, l’ A.E. El Pi de les Corts, que actualment compta amb un centenar de membres en aquest districte barceloní.
Set anys després, amb l’èxit de l’anterior, tornàrem a treballar per crear i obrir un nou agrupa al barri de Sant Gervasi, el A.E Wé Ziza, amb col·laboració de l’ institut Montserrat


Avui l'AEPR intervé en els òrgans de gestió i participació del CEG, com una secció activa i compromesa amb el Club. Any rere any s'ha anat fent gran, per maduresa i per nombre, i actualment té més de cent membres. Una part important de la metodologia de treball de l'Agrupament es fonamenta en el fet de potenciar activitats com l'excursionisme, que ajuden a la formació integral de persones. És important destacar també que el treball entre el CEG i l'Agrupament ha permès establir un pont que fa que desprès de l'etapa escolta molts membres passin a ser membres actius d'altres seccions del CEG. Aquesta col·laboració permet també establir una formació dels caps de l'Agrupament per tal d'oferir millor qualitat en les activitats desenvolupades en el medi natural.

 

QUI SOM?

Al cau, els infants i joves s'organitzen en grups d'edat anomenats unitats. Cadascuna realitza diferents activitats amb uns objectius concrets, que responen a les necessitats específiques dels nois i noies. Les unitats o etapes educatives són:

FOLLETS: de 6 a 9 anys. Etapa on el nen/a comença a descobrir els altres i s'inicia el treball d'uns hàbits per tota la vida. El joc i l'estímul de la imaginació són bàsics.
LLOPS: de 9 a 12 anys. Etapa on aprenem a conviure i a treballar en equip Els. nois/ies desenvolupen els seus propis valors i es van consolidant els hàbits apresos.
RAIERS: de 12 a 15 anys. Etapa on aprenem a desenvolupar el caràcter i enriquir la personalitat i les actituds. L'aventura, sobretot a la natura, n'és un ingredient fonamental.
PIONERS: de 15 a 17 anys. Etapa on ells/es agafen el protagonisme de la vida de la unitat. El moment on busquem els ideals i sorgeixen les preguntes i les ambicions.
CLAN: (17 anys en endavant). La fi del viatge d’ un grup de joves amb finalitat formativa; treballem amb força l'autogestió, tot duent a terme un projecte propi.
IETIS: La unitat formada pels pares del cau. Busquen i transmeten els valors als grans i als més petits, treballen i col·laboren en cada etapa.

 

QUAN ENS TROBEM?
Cada dissabte de 16:30h a 19:00h al llarg del curs, exceptuant quan fem caus matinals i sortides de cap de setmana (1 mensual). A més, realitzem campaments de primavera i d’estiu.

Web del Agrupament

Per contactar amb nosaltres: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Imprimeix

ACAMPADA

Escrit per Daniel Blanes el . Publicado en General

AcampadaDes de l’any 1930 la Secció d’Acampada del Club Excursionista de Gràcia ofereix acampades, estades i sortides, combinant activitats de muntanya, lleure i cultura, i potenciant l’assistència de famílies i socis de totes les edats, infants, adults i grans, que puguin compartir, dins d’un bon ambient, l’esbarjo i l’interès per la muntanya.

 

 

 

 

 

Durant el curs de l’any s’organitza campaments, estades i excursions d’un dia.Aquestes són algunes de les nostres activitats:

- Campament Costa Brava a Blanes

- Campament Infantil

- Campament d’Estiu

- Estada de Tardor

- Sortides i excursions durant tot l’any, combinant visites i caminades.

El campament d’Estiu és obert a tots els socis del Club, i es celebra a llocs que permetin la pràctica de diferents modalitats de muntanya que puguin ser d’interès per als participants: senderisme, visites culturals, espeleologia, descens d'engorjats, escalada, i altres modalitats esportives que han anat sorgint els darrers anys.

Imprimeix

7a Mostra fotogràfica "Roger Lloses i Huguet"

Escrit per Secretaria el . Publicado en General

A continuació teniu les bases per participar a la 7a Mostra Fotogràfica del Club Excursionista de Gràcia "Roger Lloses i Huguet":

TEMA

Aquesta 7a Mostra "Roger Lloses i Huguet" té com a tema genèric: "MUNTANYES".

Cal que reflecteixi qualsevol activitat realitzada pels socis del Club durant el curs 2015/2016.

Imprimeix

Calendari de sortides 2016-2017

Escrit per Secretaria el . Publicado en General

Ja podeu consultar el tríptic de sortides de senderisme, mitja muntanya, alta munyanta i BTT d'aquest curs 2016-2017.

Ho trobareu al següent enllaç: Tríptic

Us hi esperem!

Imprimeix

Bústia de suggeriments

Escrit per La Junta el . Publicado en General

Hi ha instal·lada a la Secretaria del Club una bústia de suggeriments. Tots els associats que desitgin poden fer-ne us.

 

 

Imprimeix

video

Escrit per Robert Riu el . Publicado en General

 

Imprimeix

CULTURA

Escrit per Daniel Blanes el . Publicado en General

Cultural i EstudisVetlla per l'important fons arqueològic que guarda el Club i la conservació del Forn Ibèric i Ermita de St. Adjutori, a St. Cugat. Continuament mestres i estudiants s'interessen pel material, trobat pel Grup de Recerques Arqueològiques del "Gràcia".

La Secció manté contacte amb l'Arxiu Històric de Gràcia, cedit per nosaltres a l'Ajuntament de Gràcia. També contribuïm amb les activitats del Taller d'Història de Gràcia.

La major part del material cedit és gràcies a l'historiador gracienc Miquel Brasó i Vaquès, consoci nostre.

Conferències, excursions, itineraris històrics i temes culturals són bàsicament el motiu que mou aquesta Secció.

CEG Facebook

joomla fanbox module joomla
Nus